Pinigus taupantis atitikties asmens duomenų tvarkymo atitikties galiojantiems ir būsimiems teisės aktų reikalavimams vertinimo pasiūlymas

Jei Jūsų įmonė savo veikloje naudoja asmens duomenis – Jums aktualūs asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
2016 m. gegužės mėn. 24 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), nustatantis reikalavimus bei sugriežtinantis įmonių ir organizacijų atsakomybę dėl asmens duomenų apsaugos. Šis Reglamentas taps privalomas visiems asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams nuo 2018 m. gegužės 25 d.
Pagrindiniai reformos tikslai – sustiprinti duomenų subjektų teises, nustatyti duomenų tvarkytojų ir subtvarkytojų atsakomybes bei užtikrinti reguliavimo skaidrumą ir patikimumą. Svarbiausi pokyčiai, numatyti minėtame Reglamente, ir yra susiję su šiais tikslais.
Asmens duomenų apsaugos įvertinimas galiojantiems teisės aktams ir atitikties naujojo Reglamento reikalavimams nustatymas yra pirmasis žingsnis, kurį reikia atlikti, norint išsiaiškinti dabartinę organizacijos padėtį asmens duomenų apsaugos srityje.
Siūlome Jums atlikti nešališką asmens duomenų apsaugos įvertinimą pagal naujojo ES reglamento ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, pasinaudojant mūsų įmonės kompetencija ir paslaugomis.

Pasinaudoję mūsų pasiūlymu sužinosite kaip atitikti vis didėjančius išorinius reikalavimus, susijusius su duomenų apsauga ir išvengti su neatitiktimi šiems reikalavimams susijusių baudų, kurios gali siekti net iki 20 mln. EUR.

Nešališkas asmens duomenų apsaugos įvertinimas pagal GDPR reikalavimus apima:

 • šiuo metu gaunamų ir tvarkomų asmens duomenų identifikavimą ir klasifikavimą – tai leis aiškiai apibrėžti kokie asmens duomenys tvarkomi Jūsų įmonėje;
 • poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo praktiką– tai leis nustatyti ar vertinamas šis poveikis ir kokiu būdu;
 • asmenų, kurių duomenys yra tvarkomi, teisių įgyvendinimo procedūras – bus paruošta reikiama dokumentacija;
 • asmens duomenų perdavimo kitoms organizacijoms praktiką – sužinosite kaip turi būti perduodami asmens duomenys duomenų tvarkytojams, partneriams ir kt.;
 • duomenų apsaugos procedūras ir praktikas – bus parengtos procedūros ir pateiktos rekomendacijos, kurių privaloma laikytis pagal GDPR reikalavimus.

Įvertinimo eiga:

Pasiūlymo nauda:

 • padėsime išsiaiškinti, ar Jūsų įmonėje asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o klientų pateikti duomenys renkami ir saugomi sąžiningai bei teisėtai;
 • pakonsultuosime kaip parinkti ir laiku įdiegti tinkamas asmens duomenų saugos priemones, užtikrinančias būtiną asmens duomenų apsaugos lygį;
 • išvengsite klientų ir kitų asmenų pretenzijų ir ginčų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu;
 • išvengsite baudų ir sankcijų, numatytų ES reglamente dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Reikšmingiausi pasikeitimai asmens duomenų apsaugos srityje:

 • Akcentuojamas ne formalus, o praktinis duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas ir apsaugos užtikrinimas
 • Sugriežtinti duomenų subjekto sutikimo gavimo reikalavimai
 • Duomenų subjekto teisė būti pamirštam
 • Pritaikytoji (angl. by design) ir standartizuota (angl. by default) duomenų apsauga ir kiti reikalavimai

Garantuojame, kad paslaugas atliksime laiku ir kokybiškai

Kviečiame susitikti ir detaliau aparti kaip galėtume bendradarbiauti asmens duomenų tvarkymo srityje.