Žiniasklaida

Lietuvis parašė knygą su pasaulinio garso verslo guru

Lietuvis parašė knygą su pasaulinio garso verslo guru

Lie­pos 26 d. vie­na žy­miau­sių JAV vers­lo kny­gų lei­dy­bos kom­pa­ni­jų „Ce­leb­ri­tyP­ress“ iš­lei­džia sėk­min­go vers­lo pa­ta­ri­mų kny­gą „Nu­laužk sėk­mės […]

skaityti toliau